Chung cư 51

đ

51 đường 318 Phạm Hùng, p5, Q8

DT ; 8355m2

Số căn hộ : 99

Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, Vệ sinh Cây xanh, kỹ thuật bảo trì, bảo vệ