Giới Thiệu

CÁC DỰ ÁN QUẢN LÝ

Chung cư Citihome – Quản lý tòa nhà và chung cư PJK ONE

Khu Vực:

Diện Tích: m2

Số Căn Hộ: 750 căn hộ

Chung cư Valeo Đầm Sen – Quản lý tòa nhà và chung cư PJK ONE

Khu Vực:

Diện Tích: 6,000m2

Số Căn Hộ: 252 căn hộ

Chung cư Phú Lợi

Khu Vực:

Diện Tích: 7,670m2

Số Căn Hộ: 330

Chung cư Mỹ Khánh

Khu Vực:

Diện Tích: m2

Số Căn Hộ: 2 Blocks cao 13 tầng

The Panorama

Khu Vực:

Diện Tích: m2

Số Căn Hộ: 6 Blocks

Garden Court 2

Khu Vực:

Diện Tích: 28m2

Số Căn Hộ: 3 Block

Garden Court 1

Khu Vực:

Diện Tích: 5,500m2

Số Căn Hộ: 103

Conic Garden

Khu Vực:

Diện Tích: 30m2

Số Căn Hộ: 360

Chung cư Hòa bình

Khu Vực:

Diện Tích: 1,967m2

Số Căn Hộ: 44

Chung cư 51

Khu Vực:

Diện Tích: 8,355m2

Số Căn Hộ: 99

Chung cư Mỹ Cảnh

Khu Vực:

Diện Tích: 11m2

Số Căn Hộ: 84

Mỹ An

Khu Vực:

Diện Tích: 10,580m2

Số Căn Hộ: 92

Hưng Vượng 1

Khu Vực:

Diện Tích: 27,029m2

Số Căn Hộ: 354

Hưng Vượng 3

Khu Vực:

Diện Tích: 20m2

Số Căn Hộ: 236

Mỹ Khánh

Khu Vực:

Diện Tích: 7,280m2

Số Căn Hộ: 358

WE BUILDING AIRPORT

Khu Vực:

Diện Tích: 2,000m2

Số Căn Hộ: 14

Chung cư Hưng Vượng 2

Khu Vực:

Diện Tích: 40m2

Số Căn Hộ: 516

Ngôi nhà là điểm khởi đầu cho một cuộc sống tốt