Garden Court 1

đ

Khu Kênh Đào, Q.7

DT: 5500 m2

Số căn hộ: 103

Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, Vệ sinh, kỹ thuật bảo trì, Bảo vệ.