Quy Trình Toàn Diện

PJK One là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp quản lý toàn diện tòa nhà và chung cư ở Việt Nam.
Quy trình của chúng tôi được thiết kế và điều hành chuyên nghiệp và khép kín, đảm bảo sự phát triển và vận hành của tòa nhà luôn đạt hiệu quả cao.  

 

DỰ ÁN QUẢN LÝ TIÊU BIỂU

Chung cư Citihome – Quản lý tòa nhà và chung cư PJK ONE

Khu Vực:

Diện Tích: 2

Số Căn Hộ: 750 căn hộ

Chung cư Valeo Đầm Sen – Quản lý tòa nhà và chung cư PJK ONE

Khu Vực:

Diện Tích: 6,0002

Số Căn Hộ: 252 căn hộ

Chung cư Phú Lợi

Khu Vực:

Diện Tích: 7,6702

Số Căn Hộ: 330

Chung cư Mỹ Khánh

Khu Vực:

Diện Tích: 2

Số Căn Hộ: 2 Blocks cao 13 tầng

The Panorama

Khu Vực:

Diện Tích: 2

Số Căn Hộ: 6 Blocks

Garden Court 2

Khu Vực:

Diện Tích: 282

Số Căn Hộ: 3 Block

Garden Court 1

Khu Vực:

Diện Tích: 5,5002

Số Căn Hộ: 103

Conic Garden

Khu Vực:

Diện Tích: 302

Số Căn Hộ: 360

Chung cư Hòa bình

Khu Vực:

Diện Tích: 1,9672

Số Căn Hộ: 44

Chung cư 51

Khu Vực:

Diện Tích: 8,3552

Số Căn Hộ: 99

Chung cư Mỹ Cảnh

Khu Vực:

Diện Tích: 112

Số Căn Hộ: 84

Mỹ An

Khu Vực:

Diện Tích: 10,5802

Số Căn Hộ: 92

Hưng Vượng 1

Khu Vực:

Diện Tích: 27,0292

Số Căn Hộ: 354

Hưng Vượng 3

Khu Vực:

Diện Tích: 202

Số Căn Hộ: 236

Mỹ Khánh

Khu Vực:

Diện Tích: 7,2802

Số Căn Hộ: 358

WE BUILDING AIRPORT

Khu Vực:

Diện Tích: 2,0002

Số Căn Hộ: 14

Chung cư Hưng Vượng 2

Khu Vực:

Diện Tích: 402

Số Căn Hộ: 516