Garden Court 2

đ

Khu Kênh Đào, Tôn Dật Tiên, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

DT: 28.053m2

3 Block

Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, Vệ sinh Cây xanh, kỹ thuật bảo trì, bảo vệ