Conic Garden

đ

Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, H. Bình Chánh

DT: khoảng 30.000m2

Số căn hộ: 360

Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, Vệ sinh, kỹ thuật bảo trì, Bảo vệ.